BEDRIFTSRENHOLD

Vi tilbyr renhold til små og store bedrifter i Rogaland. 

Våre leveranser skjer gjennom kompetente medarbeidere, moderne utstyr og metodevalg. 
Grundig opplæring og utvikling skaper gode kompetansemiljøer. 
Vi er alltid i samsvar med gjeldende bestemmelser og skaper gode og stabile arbeidsforhold.

  Våre tjenester         

Bedriftsrenhold

Nedvask

Renhold til barnehager

Tørkepapir, såper og dispensere

Skuring og boning

Bortkjøring av søppel